ENVIROSERV DOO Beograd

ENVIROSERV d.o.o. Beograd je preduzeće sa osnovnom delatnošću zaštite životne sredine. Glavne aktivnosti su usmerene ka industrijskim čišćenjima, sakupljanjem i transportom neopasnog i opasnog otpada.

Sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada ENVIROSERV doo Beograd obavlja u skladu sa Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije br. 19-00-00740/2018-06.

Naša osnovna odlika je ulaganje u stručnost i obučenost naših kadrova, u savremenu opremu i najmodernije tehnologije, održavanje i razvoj visokog nivoa kvaliteta naših usluga.