Sanacija cevovoda bez iskopavanja

SERVIS KANALIZACIONIH, VODOVODNIH I PROCESNIH SISTEMA

Sanacija cevovoda bez iskopavanja

Brza i jednostavna instalacija

Testiran na radni vek od 50+ godina

METODE

EPROS®DRAINPACKER – POPRAVKA SEKCIJE KANALIZACIONE CEVI

Sistem za popravku epros®DrainPacker je metoda popravke sekcije ili jedne tačke za sve vrste kanalizacionih cevi. Sistem koristi epros® silikatne smole (epros®ResinSystems) i hemijski otporna CRF+ staklena vlakna.

EPROS®DRAINLINING

Metoda epros®DrainLining je proces popravke na mestu oblaganjem cevi (CIPP) koji se koristi u cevima bez iskopa i sanaciji kanalizacije (primena bez iskopavanja). Početna ili završna tačka može biti šaht, kontrolna rupa ili otvor za čišćenje ili otvorena cev. Moguće je ugraditi košuljicu uzduž kanala ili obrnuti krivine pod uglom do 90 stepeni. Osnovni uslov je da postoji dovoljno prostora za postavljanje inverznog priključka inverzne jedinice ili vodene platforme.

EPROS®DRAINMTH - SVE OPERACIJE IZ GLAVNE LINIJE

Konvencionalne CIPP metode oblaganja primenjuju se ili u glavnoj kanalizaciji, delujući od šahta do šahta, ili u kućnim servisnim linijama koje vode do glavne cevi. U oba slučaja su potrebne dve pristupne tačke, jedna kao početna tačka za unos uređaja za proces oblaganja, druga kao tačka za pristajanje gde se završava instalacija i preduzimaju se završni koraci za završetak instalacije.


*slike vlasništvo kompanije Trelleborg