UPRAVLJANJE OTPADOM

UPRAVLJANJE OTPADOM

Sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada ENVIROSERV doo Beograd obavlja u skladu sa Rešenjem o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije br. 19-00-00740/2018-06

Naš stručni kadar vam stoji na raspolaganju za:

  • konsultantske usluge
  • izradu planova upravljanja otpadom
  • projektovanje i planiranje