Intervencije u akcidentnim situacijama

INTERVENCIJE U AKCIDENTNIM SITUACIJAMA – SANACIJA ZAGAĐENJA OPASNIH PO ŽIVOTNU SREDINU

Enviroserv doo je specijalizovana firma za rešavanje akcidentnih situacija kako na kopnu tako i na vodi.

Za zaštitu vodotokova i sanaciju akcidenata posedujemo:

  • zaštitne barijere za rečne vodotokove otporne na derivate nafte
  • apsorpcione brane za apsorpciju derivata nafte
  • skimer sa pogonskim agregatom i pumpom
  • čamac sa motorom
  • sredstvo za razgradnju ugljovodonika na vodenim površinama
  • prostirke za adsorbciju ulja na vodenim i čvrstim površinama
  • mehanizaciju za iskop i transport kontaminiranog zemljišta
  • obučen i stručan kadar za sanaciju akcidenata